Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 1 TT Phong Hải

TT Phong Hải - Bảo Thắng Lào Cai
lci-baothang-thso1ttphonghai@edu.viettel.vn